Nedsivning

I øjeblikket er mange kommuner undervejs med et påbud om rensning af spildevand for husstande, der ikke er tilsluttet offentlig kloak

Tillige er der stor fokus på at der ikke afledes unødvendigt meget regnvand til de offentlige kloaker. Og da det offentlige ofte selv er ”bagud” med separeringen af regn- og spildevand, og klimaændringer har vist sig at føre til oftere og kraftigere nedbørsmængder, vil disse situationer ofte for katastrofale følger for uheldige borgere.

Vennelyst hjælper gerne med såvel etablering af nedsivningsanlæg for bøde regn og spildevand som med at blive tilsluttet den offentlige kloak og hvis uheldet er ude … også reparationerne.

Vi tilbyder etablering af nedsivningsanlæg til gravitation og tryk, hvor spildevandet afledes til nedsivning og rensning gennem jordlagene. Da der er mange kommunale krav at leve op til omkring placering af et nedsivningsanlæg, kommer vi gerne med råd og vejledning på stedet. Det omhandler bl.a. afstandskrav og krav til undersøgelse af jordbunds og nedsivnings forholdene inden etableringen kan finde sted. Vi sørger for det praktiske omkring indsendelse af prøven og for de relevante ansøgninger til kommunen.

Tilsvarende tilbyder vi etablering af lokal nedsivning af regnvand til faskiner, sumpområder, vandløb mv. Naturligvis også den tilhørende myndighedsbehandling mv.

Kort sagt er vi med i alle aspekter af opgaven når du skal have etableret afløb fra din ejendom så forløbet bliver så gnidningsløst som muligt.

Kontakt os for mere information

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Få et uforpligtende tilbud på din opgave. Kontakt os i dag på telefon (+45) 98 92 14 66 eller mail info@vennelyst.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.