Kloakreparationer

Reparation af kloak

Der kan være flere årsager til kloakproblemer. Ofte er det mange års slitage som afstedkommer brud, men der kan også ske akutte skader ved eksempelvis gravearbejde eller grubning. Omfanget af skader der skyldes rotter er tillige stigende men generelt er det nødvendigt med hurtig indgriben for at begrænse skaden eller mindske generne.

En stor del af de kloakreparationsopgaver Vennelyst foretager er forsikringsskader for såvel private som for erhverv. For disse kloakskader såvel som for øvrige skader f.eks. på det offentlige kloaknet, kan der være flere mulige måder at foretage reparationen på.

Vennelyst benytter flere forskellige teknikker til kloakreparationer alt efter skadens omfang og de lokale forhold. Typisk står valget med en ”dig”-løsning og en ”no-dig”-løsning. Vi anvender spuling og TV-inspektion og evt. røg til undersøgelse af kloaksystemerne og efter en grundig gennemgang af tages der stilling til om der skal graves ned til bruddet eller om røret med fordel kan strømpefores.

Vennelyst har specialister i kloakreparationer, egne TV-biler, specialgrej til strømpeforing mv. og nogle meget kompetente medarbejdere til opgaverne.

Kontakt os for mere information

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (+45) 98 92 14 66.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Få et uforpligtende tilbud på din opgave. Kontakt os i dag på telefon (+45) 98 92 14 66 eller mail info@vennelyst.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.