Indvendig nedbrydning

Ofte er indvendige nedbrydningsopgaver kendetegnet ved at de skal udføres med stor forsigtighed og under meget snævre pladsforhold

Vennelyst er i stand til, at udføre disse opgaver under hensyntagen til blivende konstruktioner og materialer.

Vi har fokus rettet på sikkerhed i hele processen med hensyn til afstivning og understøttelse, så nedbrydningen foregår korrekt efter alle forskrifter. Der bliver naturligvis altid taget højde for de skærpede miljø- og arbejdsmiljømæssige krav der er kommet mere i fokus gennem ’00erne. Specielt er asbest, PCB og bly kommet meget i fokus, og vi har gennem forløbet opbygget et solidt fundament til samtidigt at kunne håndtere alle disse forhold korrekt.

Vi har moderne maskiner og velkvalificerede medarbejdere med en god bygningsstatisk forståelse der altid vil varetage nedbrydningen med den størst mulige forsigtighed og omhu.

Nedbrudt materiale bliver korrekt sorteret og transporteret af vores egne lastbiler – enten til genanvendelse eller til deponi.

Vi har desuden specialafdeling indenfor beton- boring og skæring

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Få et uforpligtende tilbud på din opgave. Kontakt os i dag på telefon (+45) 98 92 14 66 eller mail info@vennelyst.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.