Sindal flisanlæg

Sindal Varmeforsyning har ønsket at etablere et nyt 6 MW flisfyringsanlæg på et areal ved Gutenbergvej i Sindal

Opførelsen af det nye anlæg er i hovedtræk delt i en Maskinleverance-entreprise og en Bygningsentreprise og efterfølges efterfølgende af en entreprise på etablering af fjernvarmeledning mellem det nye og det eksisterende anlæg.

Vennelyst har efter forudgående prækvalifikation vundet totalentreprisen på bygningsanlægget og har Lønborg og Bjerg med som rådgivere.

Bygningsentreprisen var udbudt som et betonelementbyggeri, men som følge af lange leveringstider på elementer, blev det tidligt i processen besluttet at udføre de tunge konstruktioner med insitustøbt beton.

PeriodeApril 2017 til Maj 2018
KontaktpersonPeter T. Daarbak, Lars Jensen, Jesper Lauritsen
BygherreSindal Varmeforsyning
RådgiverBygherrerådgiver er Rambøll og Arkitektfirmaet Bundgaard ApS