Separatkloakering, Nordlige del af Tårs

Entreprisen omhandler separatkloakering af den nordlige del af Tårs

I projektet indgår kloakarbejder med alt fra stikledninger til hovedledninger i op til 1,2m betonrør lagt med linear gravekasse og til færdig retablering med asfalt, fliser, kantsten, brosten mv.

Periode 2013 og 2014
Kontaktperson Jan-Iver Christiansen og Carl-Emil Saksager
Bygherre Hjørring Vandselskab A/S
Rådgiver Hjørring Vandselskab A/S