Separatkloakering Ingstrup, 2017-2019

I Ingstrup bor ca. 370 indbyggere

Byen er fælleskloakeret, men ledningsnettet er udtjent og fællessystemet skal erstattes af et nyt separatsystem.

Anlægsarbejdet udføres i 4 etaper fra 2016-2019. Den nordøstlige del af byen blev separatkloakeret af Vennelyst i 2016.

De resterende etaper separatkloakerer Vennelyst i perioden frem til 2019.

PeriodeMaj 2017 til November 2019
KontaktpersonSøren Christiansen, Henrik Thøgersen
BygherreJammerbugt Forsyning A/S
RådgiverJammerbugt Forsyning A/S