Separatkloakering, Aalborg lufthavn

Baggrunden for projektet er at Aalborg Airport, Airport Hotel Aalborg (nyt lufthavnshotel) og Flyvestation Aalborg ønsker tilslutning til det offentlig kloaksystem

Derfor skal der etableres en pumpestation, samt en ny spildevandledning mellem Aalborg Lufthavn og det eksisterende kloaksystem ved Stenholmen.

PeriodeUltimo 2014 til februar 2015
KontaktpersonPeter T. Daarbak og Henrik Thøgersen
BygherreAalborg Forsyning, Kloak A/S
RådgiverNiras A/S og Envidan A/S