Separatkloakering, Aalborg lufthavn

Baggrunden for projektet er at Aalborg Airport, Airport Hotel Aalborg (nyt lufthavnshotel) og Flyvestation Aalborg ønsker tilslutning til det offentlig kloaksystem

Derfor skal der etableres en pumpestation, samt en ny spildevandledning mellem Aalborg Lufthavn og det eksisterende kloaksystem ved Stenholmen.

Periode Ultimo 2014 til februar 2015
Kontaktperson Peter T. Daarbak og Henrik Thøgersen
Bygherre Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Rådgiver Niras A/S og Envidan A/S