• 1. halvår 2016
  • Kontaktperson
    Jan-Iver Christiansen
  • Bygherre
    Calum Strandparken K/S
  • Rådgiver
    Svend Poulsen A/S

Thistedvej, Nørresundby

Vennelyst udfører byggemodningsarbejder inkl. etablering af sokler til ny boligbebyggelse på Thistedvej 27 i Nørresundby.