• April 2017 til Maj 2018
  • Kontaktperson
    Peter T. Daarbak, Lars Jensen, Jesper Lauritsen
  • Bygherre
    Sindal Varmeforsyning
  • Rådgiver
    Bygherrerådgiver er Rambøll og Arkitektfirmaet Bundgaard ApS

Sindal Flisanlæg

Sindal Varmeforsyning har ønsket at etablere et nyt 6 MW flisfyringsanlæg på et areal ved Gutenbergvej i Sindal.
Opførelsen af det nye anlæg er i hovedtræk delt i en Maskinleverance-entreprise og en Bygningsentreprise og efterfølges efterfølgende af en entreprise på etablering af fjernvarmeledning mellem det nye og det eksisterende anlæg.
Vennelyst har efter forudgående prækvalifikation vundet totalentreprisen på bygningsanlægget og har Lønborg og Bjerg med som rådgivere.
Bygningsentreprisen var udbudt som et betonelementbyggeri, men som følge af lange leveringstider på elementer, blev det tidligt i processen besluttet at udføre de tunge konstruktioner med insitustøbt beton.