• 2015
  • Kontaktperson
    Jan-Iver Christiansen og Ole Sørensen
  • Bygherre
    Hjørring Vandselskab A/S
  • Rådgiver
    Hjørring Vandselskab A/S

Separatkloakering Vrå 2015

Entreprisen omhandler separatkloakering af den centrale del af Vrå. I projektet indgår kloakarbejder med alt fra stikledninger til hovedledninger i op til 1,2m betonrør og til færdig retablering med asfalt, fliser, kantsten, brosten mv.