• 2016
  • Kontaktperson
    Jan-Iver Christiansen og Carl-Emil Saksager
  • Bygherre
    Hjørring Vandselskab A/S
  • Rådgiver
    Hjørring Vandselskab A/S

Separatkloakering Tårs 2016

Entreprisen omhandler separatkloakering af den vestlige del af det centrale Tårs.

I projektet indgår kloakarbejder med alt fra stikledninger til hovedledninger i op til 1,2m betonrør lagt med linear gravekasse og til færdig retablering med asfalt, fliser, kantsten, brosten mv.