• 2013 og 2014
  • Kontaktperson
    Jan-Iver Christiansen og Carl-Emil Saksager
  • Bygherre
    Hjørring Vandselskab A/S
  • Rådgiver
    Hjørring Vandselskab A/S

Separatkloakering, nordlige del af Tårs

Entreprisen omhandler separatkloakering af den nordlige del af Tårs.

I projektet indgår kloakarbejder med alt fra stikledninger til hovedledninger i op til 1,2m betonrør lagt med linear gravekasse og til færdig retablering med asfalt, fliser, kantsten, brosten mv.