• Maj 2017 til November 2019
  • Kontaktperson
    Søren Christiansen, Henrik Thøgersen
  • Bygherre
    Jammerbugt Forsyning A/S
  • Rådgiver
    Jammerbugt Forsyning A/S

Separatkloakering Ingstrup, 2017-2019

I Ingstrup bor ca. 370 indbyggere. Byen er fælleskloakeret, men ledningsnettet er udtjent og fællessystemet skal erstattes af et nyt separatsystem.
Anlægsarbejdet udføres i 4 etaper fra 2016-2019. Den nordøstlige del af byen blev separatkloakeret af Vennelyst i 2016.
De resterende etaper separatkloakerer Vennelyst i perioden frem til 2019.