• Ultimo 2014 til februar 2015
  • Kontaktperson
    Peter T. Daarbak og Henrik Thøgersen
  • Bygherre
    Aalborg Forsyning, Kloak A/S
  • Rådgiver
    Niras A/S og Envidan A/S

Separatkloakering, Aalborg lufthavn

Baggrunden for projektet er at Aalborg Airport, Airport Hotel Aalborg (nyt lufthavnshotel) og Flyvestation Aalborg ønsker tilslutning til det offentlig kloaksystem.

Derfor skal der etableres en pumpestation, samt en ny spildevandledning mellem Aalborg Lufthavn og det eksisterende kloaksystem ved Stenholmen.