• September 2015 til december 2017
  • Kontaktperson
    Stefan Berg, Søren Bjerg
  • Bygherre
    Frederikshavn Kommune
  • Rådgiver
    Dansk Miljørådgivning A/S

Nedbrydning, Munkebakkeskolen, Frederikshavn


Munkebakkeskolen som blev opført i årene 1963-1966 med ombygninger foretaget i 2001 nedbrydes da den er blevet erstattet af den nyopførte Nordstjerneskole.
Nedbrydningen er blevet foretaget i etaper på grund af TV-serien "Norskov", som anvendete dele af skolen som lokation og kulisser.
Den sidste etape blev yderligere udskudt da det blev besluttet at der skulle være en sesson 2 af serien.