• Juni 2014 til maj 2015
  • Kontaktperson
    Peter Daarbak og Henning Simonsen
  • Bygherre
    Hjørring Kommune
  • Rådgiver
    Orbicon A/S og Preben Skaarup Landskabsarkitekt

Løkken Moleleje, 1. etape - Molen

Arbejderne, der skal udføres på Løkken Læmole, er dels en renovering og dels en opgradering rent arkitektonisk.

Opgaven omfatter en renovering af molen, herunder indfatninger, belægninger, betonbølgeskærme m.m. Renoveringen udføres ved etablering af nye stålspunsindfatninger, udskiftning af asfaltbelægning til en ny asfalt- og betonbelægning samt rensning og reparation af den eksisterende bølgeskærm.

Opgraderingsarbejderne på Løkken Læmole omfatter en ny stålspunsindfatning på denn sydvestlige side af molen, en ny badevandstrappe i beton, nye siddeplinte, ny betonbelægning, ny sti på ydersiden af den eksisterende bølgeskærm m.m.