• Oktober 2017 til juli 2018
  • Kontaktperson
    Søren Christiansen, Palle Christensen
  • Bygherre
    Hjørring Vandselskab A/S
  • Rådgiver
    Hjørring Vandselskab A/S, Sweco Danmark A/S

Kloaksanering i oplandet til Skelbæk og Blåsig Bæk

Entreprisen omhandler kloaksanering af dele af afløbssystemet i Hjørring Nordøst med det formål at reducere belastningen på Blåsig Bæk – både stofmæssigt og hydraulisk.
Arbejdet består i etablering af jordbassiner, diger, vandløbsregulering, ledningsarbejder, bygværker, underføringer mv.