• 2015
  • Kontaktperson
    Jan-Iver Christiansen og Ole Møller Jakobsen
  • Bygherre
    Hirtshals Havn
  • Rådgiver
    Rambøll

Hirtshals Havn Udvidelse mod øst - Vej

Det totale projekt omfatter inddæmning af et ca. 25 ha stort areal øst for den nuværende havn i Hirtshals. En del af arealet bestående af vejadgang til opmarch-arealerne skal stå færdigt allerede medio 2015 og den resterende del af opfyldningsarbejderne gennemføres efterfølgende. Anlægsarbejderne er opdelt i to entrepriser, hvoraf Vennelyst skal udføre "Etablering af veje, indbygning af sand, afløb mm".

Entreprisen indeholder følgende ca. hovedmængder:
- Rydning: 3.000 m2
- Afrømning af muldjord: 350 m3
- Afgravning af råjord: 2.900 m3
- Regn-og spildevandsledninger: 5.900 lbm
- Brønde: 234 stk.
- Indbygning af sand: 100.000 m3
- Levering og indbygning af stabilt grus: 13.600 m3
- Asfalt: 16.300 ton
- Kantstensarbejder: 2.300 lbm
- Kørebaneafmærkning: 7.200 lbm