• Ultimo januar 2015 til medio juni 2015
  • Kontaktperson
    Jan-Iver Christiansen og Ole Møller Jakobsen
  • Bygherre
    Hjørring Kommune
  • Rådgiver
    Hjørring Kommune, Teknik- og Miljø

Hirtshals havn, indfaldsvej

Opgaven omfatter jord- og vejarbejde i forbindelse med etablering af ny vej fra rundkørslen Ålborgvej/Dalsagervej til Hirtshals Østhavn, herunder vejtilslutning/omlægning af Kløvermarken og Lilleheden Skovvej, samt etablering af nye cykelstier ved tunneller mm samme steder.

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:

- Ca. 1340 m hovedvej, 3 sporet.
- Ca. 1500 m hovedafvandingsledninger samt stik mm.
- Ca. 300 m vejtilslutninger, 2 sporet.
- Ca. 1000 m cykelsti delvist ved og i tunneler, samt langs ny vej og i egen trace i skoven.