• Januar 2015 til juni 2015
  • Kontaktperson
    Peter Daarbak og Ib Larsen
  • Bygherre
    Hjørring Kommune i samarbejde med Hirtshals Havn og Nordjyske Jernbaner
  • Rådgiver
    Lønborg Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s

Godsbaneterminalen i Hirtshals

I et samarbejde mellem Hirtshals Havn, Nordjyske Jernbaner og Hjørring Kommune etableres der nu en godsbaneterminal mellem Hirtshals Transportcenter og Hirtshals Havn.

Arbejderne består i etablering af nyt jernbanespor med tilhørende terminalområde for håndtering af gods. Banearbejdet udføres af anden entreprenør, men hele jord- kloak- og belægningsarbejdet for terminalområdet og omforandringerne i krydset ved Willemosevej samt etablering af baneunderføringer for cykelsti, vandløb og fauna mv. er indeholdt i den entreprise som Vennelyst varetager.

Terminalområdet strækker sig over mere end 22.000 m2 og etableres med belægningssten på en bund af cementstabiliceret grus, sand og slagger. Hele belysningsprojektet er ligeledes en del af opgaven.