• September 2015 til december 2015
  • Kontaktperson
    Peter T. Daarbak
  • Bygherre
    Hjørring Vandselskab A/S
  • Rådgiver
    Lønborg Rådgivende ingeniør og planlægningsfirma a/s

Bygværker og ledningsanlæg i sydvestbyen, Skyttegården, Hjørring

I denne hovedentreprise stod Vennelyst for etableringen af bl.a. en ny insitustøbt pumpestation med en dybde på ca. 8m, samt ombygning af eksisterende bygværker og en ny ø1500mm brønd på den modsatte side af banen.