• November 2017 til November 2017
  • Kontaktperson
    Jan-Iver Christiansen, Ib Larsen
  • Bygherre
    Bovendia
  • Rådgiver
    Kuben Management A/S, Brix @ Kamp A/S, Arkitektfirmaet Hovaldt

Børne- og ungeinstitution, Lundergaard

Projektet omfatter sanering og nedrivning af 3 eksisterende daginstitutioner samt opførelse af ny børne- og ungeinstitution.
I byggeperioden anvendes midlertige pavillonner samt en del af den eksisterende institution. Disse fjernes efterfølgende når den nye institution tages i brug
Vennelyst foretager sanerings- og nedbrydningsarbejderne samt jord-, kloak-, beton-, og anlægs-arbejderne i forbindelse med etableringen af den nye institution der udføres i hovedentreprise af Arne Andersen Vrå A/S.