• August 2012 til senest ultimo 2016
  • Kontaktperson
    Peter T. Daarbak og Henrik Thøgersen
  • Bygherre
    Frederikshavn Forsyning A/S
  • Rådgiver
    Grontmij A/S

Afskærende ledning fra Rådhus Allé til Havnen, Frederikshavn

For at modvirke tiltagende problemer med stuvning af regnvand til terræn under kraftig og langvarig regn skal overfladevand som i dag afledes i eksisterende ledningssystem i Parallelvej, afskæres og ledes via nyetableret ledning via Tordenskjoldsgade, Toldbodgade, Kallsvej og under Havnepladsen frem til nyetableret udløb i Havnen udført af Vennelyst. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende rør- og jordarbejder:

• Ca. 700 m ø 200-560 mm PP- Ultra - rør
• Ca. 250 m ø 600-1000 mm GAP-rør
• Ca. 600 m ø 1600 mm GAP-rør
• Ca. 200 m ø 2200 mm GAP-rør
• Tilhørende gennemløbsbrønde
• Etablering af 1 stk. krydsningsbetonbygværk
• Efterfølgende retablering af asfaltarealer og fortove