Kloaksanering i oplandet til Skelbæk og Blåsig bæk

Entreprisen omhandler kloaksanering af dele af afløbssystemet i Hjørring Nordøst med det formål at reducere belastningen på Blåsig Bæk – både stofmæssigt og hydraulisk

Arbejdet består i etablering af jordbassiner, diger, vandløbsregulering, ledningsarbejder, bygværker, underføringer mv.

Periode Oktober 2017 til juli 2018
Kontaktperson Søren Christiansen, Palle Christensen
Bygherre Hjørring Vandselskab A/S
Rådgiver Hjørring Vandselskab A/S, Sweco Danmark A/S