Kloaksanering i oplandet til Skelbæk og Blåsig bæk

Entreprisen omhandler kloaksanering af dele af afløbssystemet i Hjørring Nordøst med det formål at reducere belastningen på Blåsig Bæk – både stofmæssigt og hydraulisk

Arbejdet består i etablering af jordbassiner, diger, vandløbsregulering, ledningsarbejder, bygværker, underføringer mv.

PeriodeOktober 2017 til juli 2018
KontaktpersonSøren Christiansen, Palle Christensen
BygherreHjørring Vandselskab A/S
RådgiverHjørring Vandselskab A/S, Sweco Danmark A/S