Hirtshals havn udvidelse mod øst – vej

Det totale projekt omfatter inddæmning af et ca. 25 ha stort areal øst for den nuværende havn i Hirtshals

En del af arealet bestående af vejadgang til opmarch-arealerne skal stå færdigt allerede medio 2015 og den resterende del af opfyldningsarbejderne gennemføres efterfølgende. Anlægsarbejderne er opdelt i to entrepriser, hvoraf Vennelyst skal udføre “Etablering af veje, indbygning af sand, afløb mm”.

Entreprisen indeholder følgende ca. hovedmængder:

  • Rydning: 3.000 m2
  • Afrømning af muldjord: 350 m3
  • Afgravning af råjord: 2.900 m3
  • Regn-og spildevandsledninger: 5.900 lbm
  • Brønde: 234 stk.
  • Indbygning af sand: 100.000 m3
  • Levering og indbygning af stabilt grus: 13.600 m3
  • Asfalt: 16.300 ton
  • Kantstensarbejder: 2.300 lbm
  • Kørebaneafmærkning: 7.200 lbm
Periode2015
KontaktpersonJan-Iver Christiansen og Ole Møller Jakobsen
BygherreHirtshals Havn
RådgiverRambøll