Børne- og ungeinstitution, Lundergaard

Projektet omfatter sanering og nedrivning af 3 eksisterende daginstitutioner samt opførelse af ny børne- og ungeinstitution

I byggeperioden anvendes midlertige pavillonner samt en del af den eksisterende institution. Disse fjernes efterfølgende når den nye institution tages i brug.

Vennelyst foretager sanerings- og nedbrydningsarbejderne samt jord-, kloak-, beton-, og anlægs-arbejderne i forbindelse med etableringen af den nye institution der udføres i hovedentreprise af Arne Andersen Vrå A/S.

PeriodeNovember 2017 til November 2017
KontaktpersonJan-Iver Christiansen, Ib Larsen
BygherreBovendia
RådgiverKuben Management A/S, Brix @ Kamp A/S, Arkitektfirmaet Hovaldt