Snerydning

Vennelyst hjælper gerne alle der ønsker det, med at holder deres fortove, stier, pladser, veje mv. ryddet for sne. Vi giver gerne fast pris på rydning i hele vintersæsonen, men står ligeledes til rådighed, på bestilling. Vi holder øje med vejret gennem hele vinterperioden og sørger for, at der er ryddet som aftalt. Er der tillige ønske om saltning og/eller grusning sørger vi naturligvis også for det.

Vi har alle moderne maskiner til jobbet:

  • Fejemaskine
  • Sneplov
  • Gummiged med sneplov
  • Gummiged med spidsplov
  • Sneslynge
  • Minidozer
  • Lastbiler til bortkørsel af sne

Vi giver også gerne tilbud på snerydning af hele gader.

Den tiltagende nedbørsmængde siden årtusindeskiftet har medført et øget fokus på behovet for at rydde sne på tage og udhæng for at forhindre sammenstyrtninger. Vennelyst har flere gange deltaget aktivt i disse specielle rydningssager, og gentager gerne succesen i kommende vintre.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

Kontakt os

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Tlf.: 98 92 14 66
E-mail: info@vennelyst.dk

CVR-nr.: 41 41 65 56