Jordhotel og "genbrugsplads"

Vennelyst har til huse på Frederikshavnsvej 235A mellem Hjørring by og Hirtshalsmotorvejen. Hele vores virke foretages herfra, og det er også her vi har vores Jordhotel og Genbrugsplads.

Vi har tilladelse til at modtage og midlertidigt opmagasinere ren jord (klasse 0) og lettere forurenet jord (klasse 1). Denne mulighed anvendes primært i forbindelse med egne aktiviteter, og aldrig uden forudgående aftale med firmaets indehaver.

Vores ”genbrugsplads” kalder vi sådan, da vi selv varetager oparbejdelsen af alle de genanvendelige materialer vi modtager fra nedbrydninger, rydninger mv. Vennelyst varetager knusning af betonaffald, fliser og belægningssten til genanvendeligt stabilgrus og murbrokker primært til bundsikring i mindre veje til vindmøller og hos landmænd.

Tillige råder Vennelyst over et af de mest avancerede sorteringsanlæg på markedet. Sorteringsanlægget kan sortere op til tre størrelser i en arbejdsgang, og er blandt andet ideelt til sortering af jord, sand, grus og sten med samtidig frasortering af fremmedlegemer og urenheder.

Vi tager genanvendelse seriøst til gavn og glæde for miljøet. Vi har en godkendt modtageplads for ovennævnte materialer. Vi leverer efterfølgende knuste materialer til for eksempel anlægning af veje, p-pladser, oplagspladser.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Kontakt os

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Tlf.: 98 92 14 66
E-mail: info@vennelyst.dk

CVR-nr.: 41 41 65 56