Containerservice og containerudlejning i Hjørring, Nordjylland

Lej en affaldscontainer fra Vennelyst med dag-til-dag levering Har du brug for en container til byggeaffald, haveaffald eller anden form for bortskaffelse, så kan Vennelyst…

Diamantboring og skæring

Vennelyst opererer i hele Nordjylland med vores 2 bore- /skære-biler. Vi er i stand til at gennemføre langt de fleste opgaver indenfor diamantboring og -skæring.…

Fjernelse af tanke

Vennelyst fjerner gerne din gamle olietank, septiktank el.lign. Fjernelse af f.eks. olietanke kræver oftest en dialog med de kommunale myndigheder, som vi gerne varetager. Desuden…

Forsikringsskader

Vi har mange års erfaring i at håndtere forsikringsskader og er vant til at tale med forsikringsselskaberne. Når skaden er sket handler det først og…

Forureningsoprensning

Er uheldet ude og du får brug for at få foretaget en forureningsoprensning i større eller mindre omfang, er Vennelyst altid klar til at rykke…

Indvendig nedbrydning

Ofte er indvendige nedbrydningsopgaver kendetegnet ved at de skal udføres med stor forsigtighed og under meget snævre pladsforhold. Vennelyst er i stand til, at udføre…

Jordhotel og "genbrugsplads"

Vennelyst har til huse på Frederikshavnsvej 235A mellem Hjørring by og Hirtshalsmotorvejen. Hele vores virke foretages herfra, og det er også her vi har vores…

Kloakreparationer

Der kan være flere årsager til kloakproblemer. Ofte er det mange års slitage som afstedkommer brud, men der kan også ske akutte skader ved eksempelvis…

Kranarbejde

Vennelyst servicerer såvel os selv som en lang række andre entreprenører i det nordjyske med diverse kranarbejde. Vi råder over 4 lastbilkraner med lasteevne op…

Nedsivning

I øjeblikket er mange kommuner undervejs med et påbud om rensning af spildevand for husstande, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Tillige er der stor…

Opmåling og afsætning

I Vennelyst er der en nøje sammenhæng mellem præcision og kvalitet. I takt med udviklingen har vores opmålings og afsætnings aktiviteter ligeledes ændret karakter fra…

Slamsugning

Kontakt Vennelyst, hvis din kloak er stoppet. Vi har 3 lastbilslamsugere og 2 traktor-slamsugere der alle har både spul og sug og er målrettet hurtig…

Snerydning

Vennelyst hjælper gerne alle der ønsker det, med at holder deres fortove, stier, pladser, veje mv. ryddet for sne. Vi giver gerne fast pris på…

Strømpeforing og punktreparation

I Vennelyst har vi mulighed for selv at udføre punktreparationer og strømpeforing (point- og re-liner system) ved mindre reparationer af kloakker. Fordelen ved punktreparation og…

TV-inspektion

Har du problemer med dit kloakanlæg? Stort eller lille, offentligt eller privat ... Hvis der eksempelvis jævnligt skal spules eller hvis du finder huller i…

Underføring

Vennelyst har ekspertisen når det drejer sig om kabel- og rørunderføringer. Underføringer anvendes som regel for at undgå unødvendig opgravning af veje og andre belægninger…

Vandbygning og kystsikring

Vandbygning og kystsikring har i en længere årrække været en lille niche i Vennelyst og vil fortsat være det i fremtiden. Vandbygningsopgaver er typisk mindre…

Vejlaboratorium

Vennelyst har sit eget vejlaboratorium til dokumentation og kontrol af materialer mv.. Kravene til dokumentation af de leverede indbygningsmaterialer og af det udførte arbejde er…

Vognmandsservice

Som vel nok landsdelens største entreprenørforretning råder Vennelyst over en stor og velfungerende maskinpark. Dette gælder ligeledes indenfor traditionel vognmandsservice. Vi servicerer såvel os selv…

Kontakt os

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Tlf.: 98 92 14 66
E-mail: info@vennelyst.dk

CVR-nr.: 41 41 65 56