Kloak / Ledninger i jord

Vennelysts oprindelse ligger i de traditionelle entreprenøropgaver, hvorunder kloakarbejder hører. Vi har altid været i forreste række i alle kloakarbejdets facetter og er det stadig.

Vores erfaringsgrundlag er enormt og spænder lige fra den almindelige parcelhuskloak, til etablering af beton, plast og glasfiberrør med over 2m i diameter i såvel den indre by som i åbent land.

Ret hurtigt udviklede det sig til at vi stod for gravearbejder i forbindelse med alle former for ledningsarbejder i by op på land. Dette gælder således:

  • Kloakledninger (såvel gravitation som tryk)
  • Vandledninger
  • Fjernvarmeledninger
  • Saltvandsledninger
  • Højspændingskabler
  • El-kabler i almindelighed

Disse arbejder indeholder naturligvis tillige arbejder med brønde, bassiner, bygværker, pumpestationer osv. for fuldt færdigt anlæg.

Vi råder over alt det nødvendige grej og over en veluddannet og kompetent stab til enhver given opgave.

Og husk ... ingen opgave er for lille eller for stor for Vennelyst.

Mere i denne kategori: « Jord Nedbrydninger »

Kontakt os

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Tlf.: 98 92 14 66
E-mail: info@vennelyst.dk

CVR-nr.: 41 41 65 56