Afskærende ledning fra Rådhus Allé til havnen, Frederikshavn

For at modvirke tiltagende problemer

Med stuvning af regnvand til terræn under kraftig og langvarig regn skal overfladevand som i dag afledes i eksisterende ledningssystem i Parallelvej, afskæres og ledes via nyetableret ledning via Tordenskjoldsgade, Toldbodgade, Kallsvej og under Havnepladsen frem til nyetableret udløb i Havnen udført af Vennelyst. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende rør- og jordarbejder:

  • Ca. 700 m ø 200-560 mm PP- Ultra – rør
  • Ca. 250 m ø 600-1000 mm GAP-rør
  • Ca. 600 m ø 1600 mm GAP-rør
  • Ca. 200 m ø 2200 mm GAP-rør
  • Tilhørende gennemløbsbrønde
  • Etablering af 1 stk. krydsningsbetonbygværk
  • Efterfølgende retablering af asfaltarealer og fortove
PeriodeAugust 2012 til senest ultimo 2016
KontaktpersonPeter T. Daarbak og Henrik Thøgersen
BygherreFrederikshavn Forsyning A/S
RådgiverGrontmij A/S